Позначка: Ана­то­лій Пі­рич

Біля Бахмута загинув снайпер з Шепетівщини

27 груд­ня в зо­ні про­ве­ден­ня во­єн­них дій за­ги­нув вій­сько­вос­лужбо­вець з се­ла Сош­ки Пі­рич Ана­то­лій Сте­па­но­вич. Сьогод­ні, 2 січ­ня, орі­єн­товно о 17:00 се­ло Сош­ки бу­де зус­трі­ча­ти ті­ло за­гиб­ло­го во­їна, повідомляє “ДеньЗаДнем”…..